Over Ons

COVID-19 UPDATE 4 april 2022

Op basis van de richtlijnen van onze beroepsorganisatie KNGF, het RIVM en de overheid kunnen wij vanaf 4 april 2022 onze dienstverlening gelukkig volledig aan u voortzetten zonder het gebruik van een mondkapje. Dit mag vanzelfsprekend wel. Wij zijn daar erg blij mee, maar vragen u wel zoveel als mogelijk nog rekening te houden met de 1,5 meter maatregel, handen wassen e.d. Bij verkoudheid of anderszins aan COVID gerelateerde klachten en een positieve test, vragen wij wel u uw afspraak af te bellen. Neemt u svp altijd een grote (bad) handdoek mee! 


Huisregels voor onze Medische Fitness/ Medische Revalidatie bij LACO/ Feel Fit Center, Cardo Premium Sportsclub Nuenen en Revolution PT

Onze Medische Fitness/ Medische Revalidatie activiteiten in LACO/ Feel Fit Center (https://www.feelfitcenter.nl/s...), Cardo Premium Sportsclub Nuenen (https://cardopremium.nl/ ) en Revolution PT (https://www.revolutionpt.nl/) vinden plaats onder begeleiding van onze collega’s Mathijs Kootstra, Linda Manders, Ingeborg Mulder, Sidney Ooms en Edith Voets. 

1.  Vaste tijd(en): er wordt in overleg met u een afspraak van één uur gemaakt, op een vaste tijd en dag, iedere keer dat u komt trainen.

2.  Er zal in groepjes van maximaal 5 personen worden getraind van maximaal 1 uur. Komt u daarom s.v.p. op tijd en neem ook uw pasje mee.

3.  U dient zelf ieder apparaat waarop u heeft getraind naderhand schoon te maken. Desinfectie is aanwezig. 

4.  U bent verplicht bij iedere training een eigen handdoek mee te nemen. Indien u geen eigen handdoek bij zich heeft, is het NIET mogelijk om die keer deel te nemen aan de training.

5.  Er mag onder geen beding begonnen worden met trainen zolang uw fysiotherapeut (nog) niet aanwezig is! Wacht tot uw fysiotherapeut u komt halen. Dit in verband met juridische aansprakelijkheid. Indien u toch begint met trainen, zal de volledige verantwoordelijkheid uitsluitend bij uzelf liggen. Bij herhaling zullen wij u helaas uit moeten sluiten van onze Medische Fitness / Medische Revalidatie. 

6.  Een eventuele begeleider bij volwassen patiënten kan gedurende de training plaatsnemen in de verblijfsruimte van het sportcentrum. In de zaal is dit NIET mogelijk! Bij kinderen mag dit indien noodzakelijk wel. 

7.  In voorkomende gevallen verzoeken wij u de instructies te volgen van onze fysiotherapeuten (en/of het personeel van LACO/ Feel Fit Center, Cardo Premium Sportsclub Nuenen en Revolution PT). Dit om ieders gezondheid te waarborgen.

8.  Het is niet mogelijk op deze punten uitzonderingen te maken.


Voor vragen zijn wij altijd bereikbaar: 040 - 283 26 67 of via mail: info@kootstra-therapie.nl

Wij heten u van harte welkom en wensen u veel sportpaleizen toe! 

Frank Kootstra


Daarnaast heet (Kinder)Fysiotherapie, Manuele Therapie en Osteopathie Kootstra u natuurlijk van harte welkom,

Fysiotherapie Compleet: bij (Kinder)Fysiotherapie en Manuele Therapie Kootstra streven wij naar het verzorgen van een compleet pakket op het gebied van Fysiotherapie. Dit betekent dat u de juiste en meest efficiënte manier van therapie kunt verwachten op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat en de juiste nazorg en lifestyle adviezen om herhaling te voorkomen, in een van de 8 airconditioned behandelruimtes op de praktijk aan de Weverstraat, voor Medische Fitness in LACO Sportcentrum "De DrieTip/ Feel Fit" en indien noodzakelijk bij u thuis.

De juiste en meest efficiënte vorm van Fysiotherapie: met onze 8 bewegingsspecialisten, die naast de opleiding tot fysiotherapeut, allen hun eigen specialisme(n) hebben, hebben we een compleet aanbod aan verschillende manieren om uw klachten te inventariseren, te verhelpen en te voorkomen. Zo kunnen we u, indien noodzakelijk, intern doorverwijzen naar de specialist die het beste uw klachten kan behandelen.

Preventie, Nazorg, Ergonomie en Lifestyle advies: vanuit het principe "Beter voorkomen dan genezen", geven wij u advies op maat. Uitleg over de juiste werkplek, ergonomie, belasting/ belastbaarheid, preventie, sport- en/ of bewegingsactiviteiten. Maar bijvoorbeeld ook tijdige controles of een advies voor verwijzing naar uw huisarts of advies voor verwijzing via uw huisarts naar een derde partij.

Een afspraak zonder doorverwijzing: Sinds een aantal jaren is Fysiotherapie direct toegankelijk (DTF) en is het niet noodzakelijk om van uw huisarts of medisch specialist een verwijzing te verkrijgen. Een afspraak met uw huisarts alvorens u naar een fysiotherapeut gaat mag vanzelfsprekend, maar is door de zorgverzekeraar niet meer vereist.

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst garandeert de rechten van patiënten ten opzichte van medische hulpverleners, waaronder fysiotherapeuten. Wanneer u medische zorg krijgt, heeft u automatisch een geneeskundige behandelovereenkomst met uw behandelaar. In de WGBO staan de rechten en plichten tussen u en uw behandelaar(s). De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst is van toepassing op alle behandelingen van Kootstra Fysiotherapie Nuenen. Zo garanderen we aan u dat wij uw informatie zorgvuldig en met respect en oog voor de WGBO behandelen.