Manuele Therapie

Manuele Therapie, SOMT en Maitland: Manuele Therapie is bij uitstek de therapie voor rugklachten, nekklachten, hoofdpijn, heup- en beenpijn, schouder- en armpijn.

Het doel van Manuele Therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken.
De effecten van Manuele Therapie zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een 3-jarige post-HBO opleiding voor Manuele Therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is juist de manueel therapeut in staat om de oorzaak van uw klachten te beoordelen en te behandelen.

Manuele Therapie is een verwante vorm van fysiotherapie, waarbij het verschil zit in de klachten die behandeld worden. Waar fysiotherapie zich meer richt op spieren, zijn manueel therapeuten gespecialiseerd in neuro-musculosketelaire aandoeningen: klachten die voortkomen uit de opbouw van het skelet, gewrichten en wervels. In de behandeling gaat de manueel therapeut ook anders te werk. Vastzittende wervels, die b.v. hoofdpijn en rugpijn kunnen veroorzaken, worden gemobiliseerd door drukpunten, massage en manipulatie, en oefeningen die uw houding kunnen verbeteren om terugval te voorkomen. Behalve het verbeteren van het skelet en houding door mobilisatie en massage, kan de manueel therapeut ook de gebieden die het skelet beïnvloed aanpakken. Denk hierbij aan ontstekingen van zachte weefsels, stress in het lichaam wegnemen door ontspanning, bewegingsvrijheid bewerkstelligen en stabiliteit bevorderen.

Onze manueel therapeut gaat met u in gesprek over het ontstaan van de klachten, kijkt naar uw houding en bewegingsvrijheid en stellen een diagnose. Naar aanleiding daarvan gaan we aan de slag. Het effect van manuele therapie is op korte termijn te voelen; door het mobiliseren en manipuleren van uw gestel neemt de ruimte toe en de pijn af. Dit kan u al na de eerste afspraken voelen. Vooral omdat men niet door heeft hoeveel effect ons gestel op ons welzijn heeft, hebben veel mensen klachten waar ze lang mee rond kunnen lopen, zoals hoofdpijn, duizeligheid en immobiliteit die geen duidelijke oorzaak lijken te hebben. Een manueel therapeut kan dat aanpakken en uw klachten helpen verminderen.

KISS en Manuele Therapie: Uit wetenschappelijke studies blijkt, dat het functioneren van de bovenste nekgewrichten van groot belang is voor de houding- en motoriekontwikkeling van de pasgeborene.

In de eerste maanden van de baby zijn deze gewrichtjes ook belangrijk voor een goede zuig- en slikreflex. Is de baby een "huilbaby", dan is dat dikwijls een gevolg van pijnlijke en geblokkeerde bovenste nekgewrichtjes, het KISS-Syndroom.

Verondersteld wordt dat het lange liggen van de baby dan een té grote belasting vormt voor de geblokkeerde hoge nekwervels. De manueeltherapeut zal met zijn specifieke behandeltechnieken de ongunstige situatie in de bovenste nekgewrichtjes (en bekken) trachten te normaliseren en werkt alszodanig "voorwaardescheppend" in de voor de zuigeling zo belangrijke functies van de hoge nek.

Niet alleen vlak na de geboorte, maar maanden en soms jaren daarna blijkt manuele therapie een effectieve therapie te zijn. De asymmetrie van de zuigeling is één van de duidelijke symptomen van het KISS-syndroom. Veel van deze baby’s vertonen niet het gedrag van veel of ontroostbaar huilen. Daarom wordt het asymmetrisch liggen dikwijls té laat ontdekt en gaat de schedel zich soms al na 4 weken duidelijk afplatten.

Dit wordt schedelasymmetrie of plagiocephalie genoemd. Als de begeleidend arts na enkele (2-3) maanden maatregelen laat nemen, dan is de schedelvervorming dikwijls al een feit. Het waarnemen van de (ook vage) schedelafplatting moet voor de ouders een waarschuwing zijn, dat de asymmetrische ontwikkeling zich voortzet in de gehele wervelkolom, bekken en heupgewricht. Deze meer complexe, nauwelijks zichtbare asymmetrie in houding en ontwikkelende functies spelen een negatieve rol in het zich ontwikkelende kind (zie info over KIDD) Niet elke schedelasymmetrie is een gevolg van het KISS-syndroom. Er zijn meerdere oorzaken, zoals een bepaalde ligging in de baarmoeder.

Het is aan de arts en de verloskundige om te bepalen hoe een kindje ter wereld komt. Het gaat juist om die kindjes die met een mooi rond hoofdje ter wereld komen, maar al na enkele weken een schedelasymmetrie ontwikkelen t.g.v. het constant in dezelfde houding scheef liggen in de wieg.

De ouders moeten daaraan aandacht geven. De manueeltherapeut kan met enkele behandelingen trachten functieherstel in de bovenste nekgewrichtjes te bereiken, waardoor toename van de al aanwezige schedelasymmetrie wordt voorkomen. Wanneer in de eerste 2 maanden wordt behandeld, kan de aanwezige schedelasymmetrie zich makkelijk herstellen.

McKENZIE, mechanische diagnose en therapie: McKenzie, Mechanische Diagnose en Therapie is wereldwijd een veel gebruikte onderzoek- en behandelmethode, ontwikkeld door de Nieuw Zeelandse collega Robin Mckenzie, voor klachten aan het bewegingsapparaat.  Deze methode wordt voornamelijk toegepast bij rug- en nekklachten met eventuele uitstraling naar de benen of armen maar wordt ook toegepast bij andere gewrichtsklachten. Bij veel nek- en rugklachten wordt geen duidelijk oorzaak voor het ontstaan van de klachten gevonden. Om deze reden wordt er binnen de McKenzie methode voornamelijk gekeken naar het klachtenpatroon van de patiënt, en de invloed van houding en beweging hierop. De therapeut zal aan de hand van dit klachtenpatroon, samen met de patiënt, bepalen door middel van welke specifieke oefeningen en houdingen deze klachten door de patiënt zelf te beïnvloeden zijn.