Over Ons

COVID-19 UPDATE 18 december 2021

Met ingang van maandag 20 december 2021 zijn, i.v.m. de overheidsmaatregelen, tijdelijk alle medische fitness behandelingen die plaatsvonden bij LACO/Feel Fit Center en Cardo verplaatst naar “Revolution PT” aan de Berg 65B (om de hoek bij de praktijk). Alle tijden blijven hetzelfde, de behandelend fysiotherapeut en de COVID maatregelen ook, het enige dat dus wijzigt is de locatie! 


Op basis van de richtlijnen van onze beroepsorganisatie KNGF, het RIVM en de overheid kunnen wij onze dienstverlening gelukkig aan u voortzetten. Daar zijn wij erg blij mee. Helaas zijn daar wel enige voorwaarden aan verbonden. Wij zullen u echter niet om uw QR code vragen. 

Enkel indien u niet ziek bent (verkouden, griep, hoesten, koorts, keelpijn of positief getest) en/of zich in uw directe omgeving/ gezinssituatie geen Covid-19 gerelateerde klachten voordoen, kunnen en mogen wij u onder de volgende voorwaarden behandelen:

Deze voorwaarden zijn:

- Was na binnenkomst uw handen met desinfectievloeistof. Deze is aanwezig bij de balie in de wachtkamer.

- Het gebruik van mondkapjes is helaas per 6 november 2021 in de gehele praktijk wederom verplicht. 

- U houdt minimaal 1,5 meter afstand van andere bezoekers van onze praktijk.

- Er mogen slechts 2 bezoekers van de praktijk tegelijkertijd op gepaste afstand in de wachtruimte zitten op de hiervoor aangegeven stoelen en max. 1 bezoeker aan de balie staan.      

- U neemt bij elke afspraak zelf een grote (bad)handdoek mee. Wij kunnen u momenteel géén handdoek ter beschikking stellen!

- Zorg dat u maximaal vijf minuten van tevoren aanwezig bent. Indien u te vroeg bent, verzoeken wij u even in de auto of buiten (op het bankje buiten) te wachten.

- U komt alleen de praktijk binnen. Een eventuele begeleider kunnen wij slechts in bijzondere situaties toestaan.

- Volwassenen zullen de hoofdingang en de gebruikelijke grote wachtkamer gebruiken. Kinderen gebruiken de ingang en wachtkamer voor de kinderfysiotherapie.

Wij zelf zullen wederom vanaf zaterdag 6 november 2021 bij alle afspraken een gecertificeerd mondkapje (minimaal type IIR) dragen. Gelieve zelf ook een mondkapje mee te nemen en te dragen! 


 LACO/ Feel Fit Center en Cardo Premium Sportsclub Nuenen:

Onze Medische Fitness activiteiten in LACO/ Feel Fit Center (https://www.feelfitcenter.nl/s...) en Cardo Premium Sportsclub Nuenen ( https://cardopremium.nl/ ) kunnen onder leiding van onze collega’s Nynke Borchert, Mathijs Kootstra, Ingeborg Mulder, Sidney Ooms en Edith Voets doorgang vinden. Indien wij niet 1,5 meter afstand kunnen waarborgen, zullen wij zelf hier ook gecertificeerde mondkapjes dragen.

Gezien de huidige COVID-19 omstandigheden zijn hier bepaalde voorwaarden aan verbonden:

1.  Bij binnenkomst in beide sportcentra zal om uw QR code worden gevraagd. Indien u hiervan niet in het bezit bent, kunt u helaas niet aan de medische revalidatie deelnemen. 

2.  Gelieve zelf zorg te dragen voor een mondkapje. Gedurende het verblijf in algemene ruimten dient u dit mondkapje te dragen.

3.  Gedurende het sporten mag u het mondkapje afzetten. De fysiotherapeut zal dan zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van u houden. 

4.  Vaste tijd(en): er wordt in overleg met u een afspraak van één uur gemaakt, op een vaste tijd, iedere keer dat u komt trainen.

5.  Er zal in groepjes van maximaal 5 personen worden getraind met een minimale afstand van 1,5m gedurende en maximaal 1 uur. Komt u daarom s.v.p. op tijd en neem ook uw pasje mee.

6.  Er mag geen overlap bestaan met een ander groepje van dezelfde fysiotherapeut. Wij verzoeken u dan ook, op minimaal 1,5 meter van elkaar, bij de entree te wachten totdat uw fysiotherapeut u hier zal komen halen. 

7.  U dient zelf ieder apparaat waarop u heeft getraind naderhand schoon te maken en volg de eventueel aangegeven looplijnen. Desinfectie is aanwezig. 

8.  U bent verplicht bij iedere training een eigen handdoek mee te nemen. Indien u geen eigen handdoek bij zich heeft, is het NIET mogelijk om die keer deel te nemen aan de training.

9.  Er mag onder geen beding begonnen worden met trainen zolang uw fysiotherapeut (nog) niet aanwezig is! Wacht tot uw fysiotherapeut u komt halen. Dit in verband met juridische aansprakelijkheid. Indien u toch begint met trainen, zal de volledige verantwoordelijkheid bij uzelf liggen. Bij herhaling zullen wij u helaas uit moeten sluiten van de medische revalidatie. 

10. Een eventuele begeleider bij volwassen patiënten kunnen wij binnen helaas NIET toestaan. Bij kinderen mag dit indien noodzakelijk wel. 

11. In voorkomende gevallen verzoeken wij u de instructies te volgen van onze fysiotherapeuten (en/of het personeel van LACO/ Feel Fit Center en Cardo Premium Sportsclub Nuenen). Dit om ieders gezondheid te waarborgen.

12. Het is niet mogelijk op deze punten uitzonderingen te maken.


Voor vragen zijn wij altijd bereikbaar: 040 - 283 26 67 of via mail: info@kootstra-therapie.nl

Wij heten u van harte welkom en blijf gezond!

Frank Kootstra


Daarnaast heet (Kinder)Fysiotherapie, Manuele Therapie en Osteopathie Kootstra u natuurlijk van harte welkom,

Fysiotherapie Compleet: bij (Kinder)Fysiotherapie en Manuele Therapie Kootstra streven wij naar het verzorgen van een compleet pakket op het gebied van Fysiotherapie. Dit betekent dat u de juiste en meest efficiënte manier van therapie kunt verwachten op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat en de juiste nazorg en lifestyle adviezen om herhaling te voorkomen, in een van de 8 airconditioned behandelruimtes op de praktijk aan de Weverstraat, voor Medische Fitness in LACO Sportcentrum "De DrieTip/ Feel Fit" en indien noodzakelijk bij u thuis.

De juiste en meest efficiënte vorm van Fysiotherapie: met onze 8 bewegingsspecialisten, die naast de opleiding tot fysiotherapeut, allen hun eigen specialisme(n) hebben, hebben we een compleet aanbod aan verschillende manieren om uw klachten te inventariseren, te verhelpen en te voorkomen. Zo kunnen we u, indien noodzakelijk, intern doorverwijzen naar de specialist die het beste uw klachten kan behandelen.

Preventie, Nazorg, Ergonomie en Lifestyle advies: vanuit het principe "Beter voorkomen dan genezen", geven wij u advies op maat. Uitleg over de juiste werkplek, ergonomie, belasting/ belastbaarheid, preventie, sport- en/ of bewegingsactiviteiten. Maar bijvoorbeeld ook tijdige controles of een advies voor verwijzing naar uw huisarts of advies voor verwijzing via uw huisarts naar een derde partij.

Een afspraak zonder doorverwijzing: Sinds een aantal jaren is Fysiotherapie direct toegankelijk (DTF) en is het niet noodzakelijk om van uw huisarts of medisch specialist een verwijzing te verkrijgen. Een afspraak met uw huisarts alvorens u naar een fysiotherapeut gaat mag vanzelfsprekend, maar is door de zorgverzekeraar niet meer vereist.

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst garandeert de rechten van patiënten ten opzichte van medische hulpverleners, waaronder fysiotherapeuten. Wanneer u medische zorg krijgt, heeft u automatisch een geneeskundige behandelovereenkomst met uw behandelaar. In de WGBO staan de rechten en plichten tussen u en uw behandelaar(s). De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst is van toepassing op alle behandelingen van Kootstra Fysiotherapie Nuenen. Zo garanderen we aan u dat wij uw informatie zorgvuldig en met respect en oog voor de WGBO behandelen.