Over Ons

Het is zover!
Vanaf 23 januari 2023 hebben wij onze praktijk vol trots definitief gevestigd op Kloosterstraat 15 te Nuenen. Onze nieuwe praktijk ligt op circa 250m van onze oude vestiging in het gebouw dat in de volksmond bekend staat als het voormalige “Kruisgebouw” (voormalig ZuidZorg, consultatiebureau en NEO verloskundigen).
Daarnaast gaan wij vanaf 1 april van start met een nieuwe richting: Kootstra MediFit Nuenen. Hier kunt u terecht voor vrije fitness onder deskundige begeleiding d.m.v. abonnementen. Voor informatie hierover of inschrijving kunt u terecht bij onze secretaresses, telefonisch of per e-mail.
De reguliere behandelingen zullen vanaf 23 januari 2023 plaatsvinden aan de Kloosterstraat. Onze revalidatie behandelingen die plaatsvonden bij LACO/ Feel Fit zullen vanaf 1 februari op de Kloosterstraat worden voortgezet. Kootstra MediFit Nuenen zal starten vanaf 1 april aanstaande. 


‘Een toekomstbestendige praktijk’ 
 Beste mevrouw, meneer, ouder(s), 
 Graag willen wij u informeren over de verhuizing van onze praktijk. Om de praktijk toekomstbestendig te maken en de kwaliteit te waarborgen vraagt dit onder meer om meer ruimte en moderne apparatuur. We hebben de afgelopen jaren dan ook nagedacht hoe dit vorm te geven en we hebben uiteindelijk besloten om de praktijk te verhuizen naar een nieuwe locatie.

Kootstra Fysiotherapie Nuenen en Osteopathie Job Van Beek zullen met ingang van maandag 23 januari 2023 verhuizen naar Kloosterstraat 15 (voormalig ZuidZorg gebouw), waar we 5 maanden geleden zijn gestart met een grote verbouwing. Op de nieuwe locatie krijgen we de beschikking over meer, grotere en moderne behandelkamers en ook medische revalidatie is een onderdeel op deze locatie. Dit alles zorgt voor veel extra comfort en meer mogelijkheden.
Daarnaast zal de praktijk per 1 april 2023 worden uitgebreid met een nieuwe tak: Kootstra MediFit Nuenen. Er bestaat vanaf die datum de mogelijkheid om na uw behandeling of revalidatie onder deskundige begeleiding door te gaan met sporten, met onder meer EGYM, op basis van een abonnementssysteem. Aanmelden hiervoor is mogelijk via: info@kootstra-medifit.nl of 040-283 26 67.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij als een hecht team, de zorg zoals u die van ons gewend bent, naar de toekomst toe kunnen voortzetten  en kunnen uitbreiden op onze nieuwe locatie. Kortom, we behouden onze hoge kwaliteit, het oude en het vertrouwde, maar wel op een nieuwe plek!
Tot slot wensen wij u fijne feestdagen en een mooi en gezond 2023 toe!

Mede namens alle collega’s, 
Frank Kootstra


Daarnaast heten Kootstra Fysiotherapie Nuenen, Kootstra MediFit Nuenen en Osteopathie Job van beek u natuurlijk van harte welkom,

Fysiotherapie Compleet: bij Kootstra Fysiotherapie Nuenen streven wij naar het verzorgen van een compleet pakket op het gebied van Fysiotherapie. Dit betekent dat u de juiste en meest efficiënte manier van therapie kunt verwachten op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat en de juiste nazorg en lifestyle adviezen om herhaling te voorkomen, in een van de 8 moderne behandelruimtes op de praktijk aan de Kloosterstraat of bij u thuis. Tevens zullen aan de Kloosterstraat onze Medische Revalidatie en MediFit Nuenen plaats vinden. 

De juiste en meest efficiënte vorm van Fysiotherapie: met onze 10 bewegingsspecialisten, die naast de opleiding tot fysiotherapeut, allen hun eigen specialisme(n) hebben, hebben we een compleet aanbod aan verschillende manieren om uw klachten te inventariseren, te verhelpen en te voorkomen. Zo kunnen we u, indien noodzakelijk, intern doorverwijzen naar de specialist die het beste uw klachten kan behandelen.

Preventie, Nazorg, Ergonomie en Lifestyle advies: vanuit het principe "Beter voorkomen dan genezen", geven wij u advies op maat. Uitleg over de juiste werkplek, ergonomie, belasting/ belastbaarheid, preventie, sport- en/ of bewegingsactiviteiten. Maar bijvoorbeeld ook tijdige controles of een advies voor verwijzing naar uw huisarts of advies voor verwijzing via uw huisarts naar een derde partij.

Een afspraak zonder doorverwijzing: Sinds een aantal jaren is Fysiotherapie direct toegankelijk (DTF) en is het niet noodzakelijk om van uw huisarts of medisch specialist een verwijzing te verkrijgen. Een afspraak met uw huisarts alvorens u naar een fysiotherapeut gaat, mag vanzelfsprekend, maar is door de zorgverzekeraar niet meer vereist.

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst garandeert de rechten van patiënten ten opzichte van medische hulpverleners, waaronder fysiotherapeuten. Wanneer u medische zorg krijgt, heeft u automatisch een geneeskundige behandelovereenkomst met uw behandelaar. In de WGBO staan de rechten en plichten tussen u en uw behandelaar(s). De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst is van toepassing op alle behandelingen van Kootstra Fysiotherapie Nuenen. Zo garanderen we aan u dat wij uw informatie zorgvuldig en met respect en oog voor de WGBO behandelen.